Agenda Food For Good

Op een aantal vaste dagen/dagdelen wordt er samengewerkt op de tuin. De coördinator is dan aanwezig om het werk te begeleiden. Hieronder vind je de dagen en tijden waarop er gewerkt wordt en de tuin open is.